Alice A407C Colourful Strings for acoustic guitar
Ett strängset som drar ögonen till sig. Varje sträng har en egen färg.